Провери в коя гимназия ще влезеш.

Минималният бал за влизане във всяка гимназия е от учебната 2018/2019 година на 2-ро класиране.

Драги ученици, всяка година преди да се обявят крайните класирания, всеки е нетърпелив да разбере дали ще успее да се класира за най-хубавите гимназии. Решихме да направим тази страница, за да ви улесним и предложим инструмент, чрез който да сравните своя бал с този на желаната гимназия или паралелка. Използваните тук балове са от учебната 2018/2019 ГОДИНА на 2-РО КЛАСИРАНЕ, което ни дава приблизителна, но не и точна информация за класирането тази година. Затова ви съветваме показаната информация ДА НЕ БЪДЕ от решаващо влияние за подредбата на желанията ви, тъй като няма как да се знаят баловете от тази година, преди да са излезли класиранията.

по шестобалната система

по шестобалната система

Провери

Име Бал - Момчета Бал - Момичета Места за Момчета Места за Момичета Общо места
91 НЕГ "Проф. К. Гълъбов", НЕ, АЕ/РЕ 450.0 464.5 91 91 182
18 СОУ "Уилям Гладстон", ЯЕ, АЕ 368.0 368.0 - - 26
18 СОУ "Уилям Гладстон", КЕ, АЕ 322.0 322.0 - - 26
18 СОУ "Уилям Гладстон", КоЕ, АЕ 323.0 323.0 - - 26
18 СОУ "Уилям Гладстон", АрЕ, АЕ 276.0 276.0 - - 26
18 СОУ "Уилям Гладстон", АЕ, НЕ 345.5 345.5 - - 26
18 СОУ "Уилям Гладстон", НЕ, АЕ 345.0 345.0 - - 26
18 СОУ "Уилям Гладстон", ФЕ, ИЕ 338.0 338.0 - - 26
18 СОУ "Уилям Гладстон", ФЕ, АЕ 348.0 348.0 - - 26
32 СОУ с ИЧЕ "Св. Кл. Охридски", АЕ, ИЕ, БЕЛ 336.5 378.5 - - 52
32 СОУ с ИЧЕ "Св. Кл. Охридски", АЕ, НЕ, БЕЛ 343.0 366.0 - - 52
32 СОУ с ИЧЕ "Св. Кл. Охридски", АЕ, ФЕ, БЕЛ 321.0 362.5 - - 26
32 СОУ с ИЧЕ "Св. Кл. Охридски", АЕ, РЕ, БЕЛ 332.0 364.0 - - 26
35 СОУ "Добри Войников", НЕ, РЕ, БЕЛ 403.0 403.0 - - 26
35 СОУ "Добри Войников", НЕ, РЕ, М 393.0 410.0 13 13 26
35 СОУ "Добри Войников", НЕ, РЕ, Г 374.0 396.0 13 13 26
35 СОУ "Добри Войников", ФЕ, РЕ, БЕЛ 390.0 390.0 - - 26
35 СОУ "Добри Войников", ФЕ, РЕ, ИТ 355.0 385.0 13 13 26
I АЕГ, АЕ, НЕ, БЕЛ 425.5 446.0 13 13 26
I АЕГ, АЕ, ИЕ, БЕЛ 409.5 439.0 13 13 26
I АЕГ, АЕ, ФЕ, М 400.5 426.0 13 13 26
I АЕГ, АЕ, РЕ, БЕЛ 405.5 430.0 13 13 26
I АЕГ, АЕ, НЕ, М 415.5 439.0 13 13 26
I АЕГ, АЕ, ИЕ, М 420.0 441.5 13 13 26
I АЕГ, АЕ, ФЕ, БЕЛ 399.0 428.0 13 13 26
164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", ИЕ, АЕ 436.0 457.0 26 26 52
164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", ИЕ, ФЕ 416.5 443.0 26 26 52
164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", ИЕ, ПортЕ 412.5 441.0 13 13 26
164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", ИЕ, ИтЕ 419.0 444.0 13 13 26
СМГ "П. Хилендарски", АЕ, Ин 472.5 472.5 - - 104
СМГ "П. Хилендарски", НЕ, Ин 485.0 485.0 - - 52
73 СОУ "Вл. Граматик", НЕ, РЕ 439.5 454.0 26 26 52
73 СОУ "Вл. Граматик", НЕ, ФЕ 435.0 449.5 13 13 26
73 СОУ "Вл. Граматик", НЕ, АЕ 446.5 459.0 26 26 52
7 СОУ "Св. Седмочисленици", АЕ, ИЕ 315.5 315.5 - - 52
7 СОУ "Св. Седмочисленици", АЕ, НЕ, БЕЛ 323.5 323.5 - - 26
7 СОУ "Св. Седмочисленици", АЕ, НЕ 294.0 294.0 - - 26
7 СОУ "Св. Седмочисленици", АЕ, ФЕ 291.5 291.5 - - 26
133 СОУ "А. С. Пушкин", АЕ, РЕ 374.0 414.0 13 13 26
133 СОУ "А. С. Пушкин", ФЕ, РЕ 354.5 405.5 13 13 26
133 СОУ "А. С. Пушкин", РЕ, АЕ 361.0 398.5 26 26 52
II АЕГ "Томас Джеферсън", АЕ, НЕ, М 427.0 432.0 13 13 26
II АЕГ "Томас Джеферсън", АЕ, ИЕ, М 406.5 434.5 13 13 26
II АЕГ "Томас Джеферсън", АЕ, ИЕ, И 400.5 428.0 13 13 26
II АЕГ "Томас Джеферсън", АЕ, ИЕ, Г 397.5 422.0 13 13 26
II АЕГ "Томас Джеферсън", АЕ, НЕ, Х 402.0 429.0 13 13 26
II АЕГ "Томас Джеферсън", АЕ, НЕ, БЕЛ 419.5 434.5 13 13 26
II АЕГ "Томас Джеферсън", АЕ, РЕ, М 401.5 420.0 13 13 26
9 ФЕГ, ФЕ, АЕ, М, ИТ 397.0 428.5 13 13 26
9 ФЕГ, ФЕ, АЕ, БЕЛ, И 386.0 425.0 13 13 26
9 ФЕГ, ФЕ, АЕ, Х, Б 386.0 422.0 13 13 26
9 ФЕГ, ФЕ, ИЕ, БЕЛ, И 378.5 424.0 13 13 26
9 ФЕГ, ФЕ, ИЕ, М, ИТ 385.0 421.0 13 13 26
9 ФЕГ, ФЕ, ИЕ, М, Г 375.0 420.0 13 13 26
9 ФЕГ, ФЕ, НЕ, БЕЛ, И 382.0 420.0 13 13 26
31 СУЧЕМ "Иван Вазов", АЕ, НЕ 360.0 360.0 - - 26
31 СУЧЕМ "Иван Вазов", АЕ, ИЕ 363.5 363.5 - - 26
31 СУЧЕМ "Иван Вазов", ИЕ, АЕ 370.5 370.5 - - 26
31 СУЧЕМ "Иван Вазов", НЕ, АЕ 369.5 369.5 - - 26
31 СУЧЕМ "Иван Вазов", М, АЕ 312.5 312.5 - - 26