Първа английска езикова гимназия

www.fels-sofia.org

За 54 години висококачествена съвместна работа на едни от най–добрите преподаватели и ученици в България, Първа АЕГ е натрупала много традиции, както в академичния, така и в извънкласния живот в училището. Гимназията е била удостоявана с много награди през годините.


View Larger Map

Училището става първото асоциирано с ЮНЕСКО в България през 1978 г. На 2. юни 2011 г. гимназията е отличена със „Златен печат“ за Европейски мениджмънт в образованието за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към развитието на българското образование и по този начин Първа АЕГ става член на Съвета за европейската научна и културна общност.

Генералната стратегическа цел е Първа АЕГ да продължава да бъде училище за подготовка на високомотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по английски език и другите учебни предмети. Приоритети в развитието на учебно–възпитателния процес в Първа АЕГ са:

Адрес:
бул. „Княз Александър Дондуков“ №60
гр. София 1504, България (вж. карта в bgmaps.com)
Телефон:
+359 2 944 21 81 (и факс) (Канцелария)
+359 2 944 83 89 (Помощник-директори)
e-mail:
aeg1@abv.bg
aeg1@fels-sofia.org

Официална страница във Facebook
Статия в Уикипедия