НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“


www.npmg.org

View Larger Map

В Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” се обучават над 1000 ученици в 10 специалности:

Обучението по профилиращите предмети се осъществява чрез съвместна учебна работа със съответните факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” се представят отлично на национални и международни олимпиади, състезания и научни конференции не само в областта на природо-математическите дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта. Завършващите НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” имат възможност да се явят на вътрешни изпити по математика, физика, химия, биология и география, оценките от които се признават за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски”.

Адрес: ул. Бигла 52, кв. Лозенец, София 1164
тел.: 02/862 83 63, 02/862 29 66
e-mail:npmg@npmg.org