Център за чуждоезиково обучение "КО-ВАС-Златка Караиванова"

Център за чуждоезиково обучение”КО-ВАС-Златка Караиванова”, гр. Стара Загора е основан на 01.11.2004г. Вече седма година школата предлага курсове за разнообразни възрастови групи: деца от предучилищна и начална степен, ученици, кандидат-гимназисти, кандидат-студенти, студенти и възрастни.

Предлаганите учебни системи се обновяват непрекъснато, те са актуални и са в съответствие с изискванията на Общоевропейската езикова рамка и на Министерство на образованието, младежта и науката. Центърът е специализиран за курсове по английски език. Предизвикателство е за чужденците, които могат да изучават български чрез английски език в школата.

Предлагат се дневни, вечерни и съботно-неделни курсове в групи и индивидуално, както и специализирана подготовка за различни изпити за международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE), гимназиални и кандидат-студентски изпити, матура и интервюта за работа. Преподават се не само общ, но и профилиран английски: бизнес, финансов, технически, правен и т.н.

В центъра работят квалифицирани преподаватели с опит в обучението, прилагащи различни подходи за усвояване на учебния материал.

Центърът е оборудван с компютри и се използват разнообразни модерни мултимедийни и софтуерни продукти, за да се превърне обучението в удоволствие.


View Larger Map

Успеваемостта на обучаващите се е висока. Учениците от школата получават едни от най-добрите резултати на изпитите и продължават своето обучение в реномирани университети в България и чужбина.

За връзка:
телефон: 0887 863 395
email: kkovas@abv.bg